εκδρομες

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Με ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση σχολικών εκδρομών εκτός από τους μαθητές που καλύπτονται και προστατεύονται από:

 • Απώλεια ζωής από ατύχημα
 • Μόνιμη ολική / μερική ανικανότητα από ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα εντός / εκτός νοσοκομείου
 • Προσωπική αστική ευθύνη
 • Δαπάνες έκτακτης διακομιδής

με τις ίδιες παροχές καλύπτονται και προστατεύονται και οι συνοδοί καθηγητές γυμνασίων και λυκείων κατά την διάρκεια των εκδρομών στην Ελλάδα. Ενώ προστατεύονται από:

 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος, εντός / εκτός νοσοκομείου
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ασθενείας εντός νοσοκομείου
 • Απώλεια ζωής από ατύχημα
 • Μόνιμη ολική / μερική ανικανότητα από ατύχημα
 • Δαπάνες έκτακτης διακομιδής από όλες τις χώρες είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια
 • Προσωπική αστική ευθύνη
 • Δαπάνες μεταφοράς σορού από όλες τις χώρες είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια
 • Επείγον οικογενειακό ταξίδι μετά από ατύχημα ή ασθένεια
 • Δαπάνες λόγω διακοπής ταξιδιού από ατύχημα ή ασθένεια
 • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης άνω των 8 ωρών
 • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 8 ωρών
 • Υπηρεσία παροχής άμεσης βοήθειας

εκτός από τους μαθητές, με τις ίδιες παροχές καλύπτονται και συνοδοί καθηγητές γυμνασίων και λυκείων κατά την διάρκεια των εκδρομών στο εξωτερικό.

Posted in Σχολική ταξιδιωτική ασφάλεια, Ταξίδι and tagged , , , .