ρύπανση

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

U072471

   648e8c82ba00796b32a383d46df02c16    molinsh

Η ευθύνη περιβαλλοντικής ρύπανσης ενέχει σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Απευθύνεται σε:

Βιομηχανίες (χημικών, καθαριστικών, λιπασμάτων, πλαστικών, μετάλλου, αλουμινίου, κατασκευαστές μπαταριών, επεξεργασίας ξύλου, χάρτου-χαρτοπολτού, κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων), αποθηκευτικούς χώρους, εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων, κατασκευαστικές εταιρίες, εμπορικές επιχειρήσεις, γεωργική-κτηνοτροφική εκμετάλλευση, πολυεθνικές επιχειρήσεις

Κύρια Πλεονεκτήματα

  • Ευρεία, ευέλικτη κάλυψη
  • Δυνατότητα προσαρμογής των όρων ασφάλισης ώστε
  • να καλύπτουν και τις πιο σύνθετες ασφαλιστικές ανάγκες
  • Εύκολη διαχείριση, άμεση εξυπηρέτηση
  • Ασφάλιση από μία αξιόπιστη και οικονομικά ισχυρή Εταιρία
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο στον σχεδιασμό της
  • κάλυψης, όσο και την άμεση αποζημίωση

Παρέχεται κάλυψη για

  • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
  • Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
  • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
  • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
  • Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)
  • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης

 

Posted in Περιβαλλοντική Ρύπανση and tagged , , , , , , , , , , , , .