11

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΩΤΗ

raising-a-family
Με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης, προσφέρει στον ιδιώτη και τον οικογενειάρχη ηρεμία και σιγουριά και τον απαλλάσσει από την αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον οικογενειακό του προγραμματισμό ένα απρόοπτο ατύχημα. Αποζημιώνοντας άμεσα για τις φθορές που προξένησε τόσο ο ίδιος όσο και μέλη της οικογένειάς του λόγω απροσεξίας.
Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης ιδιώτη καλύπτονται οι οικονομικές απαιτήσεις τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τις ενέργειες του ασφαλιζόμενου στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της καθημερινής του ζωής και για τις οποίες θα θεωρηθεί υπεύθυνος βάση νόμου, και θα υποχρεωθεί για την καταβολή αποζημίωσης.
Η ασφάλιση εκτός από τον ίδιο τον ασφαλισμένο καλύπτει τον/την σύζυγο και τους συγγενείς πρώτου βαθμού της οικογενείας που κατοικούν μαζί του/της όπως γονείς, ανήλικα ή εξαρτώμενα παιδιά. Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις αστικής ευθύνης :
  1. από την χρήση ποδηλάτου
  2. από την ιδιοκτησία κατοικίδιου ζώου
  3. από τροφική δηλητηρίαση
  4. από την μετάδοση πυρκαγιάς, διαρροής ύδατος, βραχυκύκλωμα ή έκρηξη οικιακών συσκευών τόσο στην μόνιμη όσο και στην εξοχική κατοικία
Από την κάλυψη της αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές προς τρίτους δεν εξαιρούνται τα πρόσωπα που απασχολούνται από τον ασφαλιζόμενο ως οικιακοί βοηθοί, φύλακες κ.α
Προαιρετικά μπορεί να καλυφθεί και η εργοδοτική ευθύνη προς τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εργασίες της κατοικίας του.
 
  Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι η κάλυψη αφενός δεν έχει περιορισμό χώρου και αφετέρου το πολύ μικρό κόστος.