taxi_in_prague_1

ΤΑΞΙ

Επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, γνωστά στον περισσότερο κόσμο ως ταξί ή αλλιώς αγοραία.

Από την στιγμή που κυκλοφορούν 24 ώρες την ημέρα και σχεδόν 365 ημέρες τον χρόνο στο δρόμο είναι πολύ πιθανό να εμπλακείς σε κάποιο ατύχημα. 
 
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ασφάλιση του ταξί εκτός από υποχρεωτική από το νόμο είναι και απαραίτητη καθώς εξασφαλίζει την οικονομική προστασία κάθε επαγγελματία ο οποίος είναι εκτεθειμένος σε μία σειρά κινδύνων από τη φύση της δουλειάς του. 
 
Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα για το οποίο ο οδηγός ταξί είναι υπαίτιος π.χ. χτυπήσει με το αυτοκίνητο ένα άλλο όχημα ή άνθρωπο, προκαλώντας υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες, τα χρηματικά ποσά που ενδέχεται να διεκδικήσουν οι βαλλόμενοι ενδέχεται να είναι πολύ υψηλά. Σε περίπτωση που ο επαγγελματίας έχει ασφάλεια ταξί (όπως προβλέπεται και από το νόμο), την υποχρέωση αυτή την αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία. 
 
Κάθε εταιρεία έχει εντελώς διαφορετική πολιτική στο πως τιμολογεί μια ασφάλεια ταξί ενώ κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες δεν ασφαλίζουν ταξί. Οι εταιρείες που ασφαλίζουν ταξί λαμβάνουν υπόψη την ιπποδύναμη, την έδρα του ταξί, παλαιότερα ατυχήματα, ενώ άλλες λαμβάνουν υπόψη ακόμα και αν ο οδηγός είναι και ο ιδιοκτήτης του ταξί
 
Καλύψεις που μπορείτε να έχετε σε μια ασφάλεια ταξί:
 • Σωματικές βλάβες
 • Υλικές ζημιές
 • Κλοπή ολική / μερική
 • Φωτιά
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Θεομηνίες
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Οδική βοήθεια ταξί
 • Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα
transport

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ – (Φ.Ι.Χ.)

 

Ως φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) θεωρείται το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση της άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές που διενεργούνται με αυτό.    
 128_7816207961450
Το φορτηγό είναι ένα όχημα για την μεταφορά εμπορευμάτων, μεγάλων και μικρών αντικειμένων καθώς και χύδην υλικών.
 Τα φορτηγά γενικής χρήσης ξεχωρίζονται με το μέγεθος τους (mega νταλίκα, jumbo νταλίκα, ρυμουλκούμενα, μικρά φορτηγά κ.α.), ενώ υπάρχουν και φορτηγά για την μεταφορά συγκεκριμένων εμπορευμάτων (όπως τα βυτιοφόρα).
O
Βαριά φορτηγά είναι τα μεγαλύτερα φορτηγά που επιτρέπονται στο δρόμο. Χρησιμοποιούνται συνήθως για μεγάλης απόστασης λόγους, συχνά ημιρυμουλκούμενο όχημα διαμόρφωση.

Mikto_3eos8_Fortiga-OPEN
Οι κατηγορίες χρήσης που υπάρχουν:

 • ΦΙΧ – Φορτηγό Ψυγείο
 • ΦΙΧ – Φορτηγό Ψυγείο με ρυμούλκα 6 τροχών
 • ΦΙΧ – Φορτηγό καταβρεχτήρας
 • ΦΙΧ – Φορτηγό μπετονιέρα
 • ΦΙΧ – Φορτηγό αγροτικό
 • ΦΙΧ – Φορτηγό αγροτικό με ρυμούλκα 2 τροχών
 • ΦΙΧ – Φορτηγό αγροτικό με ρυμούλκα 4 τροχών
 • ΦΙΧ – Φορτηγό υδροφόρα
 • ΦΙΧ – Φορτηγό βυτιοφόρο
 • ΦΙΧ – Φορτηγό ακτινογραφικό
 • ΦΙΧ – Φορτηγό σχολής οδηγών
 • ΦΙΧ – Φορτηγό σχολής οδηγών με ρυμούλκα 2 τροχών
 • ΦΙΧ – Φορτηγό σχολής οδηγών με ρυμούλκα 4 τροχών
 • ΦΙΧ – Φορτηγό γερανοφόρο
 • ΦΙΧ – Φορτηγό εκκένωσης βόθρων
 • ΦΙΧ – Φορτηγό εκκένωσης βόθρων με ρυμούλκα 6 τροχών
 • ΦΙΧ – Φορτηγά πυροσβεστικά
 • ΦΙΧ – Φορτηγό με ρυμούλκα 2 τροχών
 • ΦΙΧ – Φορτηγό με ρυμούλκα 4 τροχών
 • ΦΙΧ – Φορτηγό με ρυμούλκα 6 τροχών
 • ΦΙΧ – Φορτηγό εκπαιδευτικό
 • ΦΙΧ – Φορτηγό εκπαιδευτικό με ρυμούλκα 4 τροχών
 • ΦΙΧ – Φορτηγό απορριματοφόρο
 • ΦΙΧ – Φορτηγό με μικρό γερανό (παπα/κι)
 • ΦΙΧ – Φορτηγό κινηματογραφικό
 • ΦΔΧ – Φορτηγό Δημοσίας Χρήσης ψυγείο
 • ΦΔΧ – Φορτηγό Δημοσίας Χρήσης ψυγείο με ρυμούλκα 6 τροχών
 • ΦΔΧ – Φορτηγό Δημοσίας Χρήσης με ρυμούλκα
 • ΦΔΧ – Φορτηγό Δημοσίας Χρήσης επικαθήμενο

toyothilux200901

 

bus-total-free-gallery-resolution-page-87425

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Ασφάλιση Λεωφορείων

Το κυριότερο και πιο ευέλικτο μέσο που χρησιμοποιείται για την μαζική μεταφορά ανθρώπων στην Ελλάδα είναι το Λεωφορείο.
Σας προτείνουμε εταιρικά προγράμματα ασφάλισης σε φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες είναι συνεπείς στις πληρωμές αποζημιώσεων καθώς τέτοιου είδους οχήματα το απαιτούν!
Ασφάλιση με διάρκεια:  τρίμηνη , τετράμηνη , εξάμηνη , ετήσια
Καλύψεις: 

 • Σωματικές βλάβες ανα θύμα  1000000 ευρώ.
 • Υλικές ζημιές  τρίτων 1000000 ευρω
 • Φροντίδα ατυχήματος    –Προστασία ΒΜ.
 • Νομική προστασία
 •  Κάλυψη πυρός και ολικής μερικής κλοπής 
 • Θραύση κρυστάλλων χωρίς  απαλλαγή σε συμβεβλημένο.

 

 

Οι κατηγορίες χρήσης που υπάρχουν:

 • Λεωφ. Σχολικό έως 20 θέσεων
 • Λεωφ. Σχολικό άνω των 20 θέσεων
 • Λεωφ. Αεροπορικών Εταιριών
 • Λεωφ. Εκπαιδευτικά
 • Λεωφ. Εμπορ. & Βιομ. Επιχ/σεων
 • Λεωφ. Σχολή Οδηγών
ferrari

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο, από ένα απλό μέσω μεταφοράς έχει πλέον εξελιχθεί σε βασικό περιουσιακό στοιχείο της Ελληνικής οικογένειας και απαραίτητο εργαλείο για τις καθημερινές μας ιδιωτικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές μας.
Η ασφάλισή του αποτελεί βασική προτεραιότητα για κάθε άνθρωπο και επιχείρηση.
Δεν έχει σημασία σε ποια περιοχή της Ελλάδας μένετε ή πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας. 
Σημασία έχει ότι πρέπει πάντα να αισθάνεστε ασφαλείς και να νοιώθετε σιγουριά για την επιλογή της ασφαλιστικής σας εταιρίας.
Η οικονομική ασφάλεια αυτοκινήτου στην εποχή μας, είναι απαραίτητο να είναι και αξιόπιστη.
Κάτι τέτοιο είναι εφικτό, αρκεί να γίνει η κατάλληλη επιλογή ασφαλιστικού  συμβούλου.
 
Μια σωστή επιλογή για την ασφάλεια του οχήματος σας θα σας γλυτώσει από επιπλέον κόπο και έξοδα.
Πέραν της υποχρεωτικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης, ασφαλίσετε το όχημα σας για προαιρετικούς κινδύνους, όπως : Κλοπή, Φωτιά, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Πολιτικές Ταραχές, Φυσικά φαινόμενα, Θραύση κρυστάλλων, Κακόβουλες ενέργειες κα. 
Αποκτήστε πλήρη κάλυψη οδικής βοήθειας και εκπροσωπηθείτε νομικά από εξειδικευμένους δικηγόρους μέσω της κάλυψης νομικής προστασίας. 
 
Το τελικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με:
 • την ηλικία των οδηγών του αυτοκινήτου
 • το έτος απόκτησης άδειας οδήγησης
 • το νομό
 • τα κυβικά του αυτοκινήτου
 • το ιστορικό ζημιών
 • εκπτώσεις που παρέχονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
Οι κατηγορίες χρήσης που υπάρχουν:
 • Αυτοκίνητο με ρυμούλκα 2 τροχών
 • Αυτοκίνητο με ρυμούλκα 4 τροχών
 • Αυτοκίνητο με ρυμούλκα 6 τροχών
 • Αυτοκίνητο μέχρι 5 θέσεων
 • Αυτοκίνητο μέχρι 5 θέσεων με ρυμούλκα 2 τροχών
 • Αυτοκίνητο μέχρι 5 θέσεων με ρυμούλκα 4 τροχών
 • Αυτοκίνητο άνω των 5 θέσεων
 • Αυτοκίνητο άνω των 5 θέσεων με ρυμούλκα 2 τροχών
 • Αυτοκίνητο άνω των 8 θέσεων
 • Αυτοκίνητο ενοικίασης
 • Αυτοκίνητο ενοικίασης άνω των 9 θέσεων
 • Αυτοκίνητο εκπαιδευτικό
 • Αυτοκίνητο cabrio
 • Αυτοκίνητο ασθενοφόρο
 • Αυτοκίνητο νεκροφόρα
 • Αυτοκίνητο τροχόσπιτο
 • Αυτοκίνητο δοκιμή
 • Αυτοκίνητο λέμβος

«ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΛΥΨΕΩΝ»

 

1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
Καλύπτεται, υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο 489/76, η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη, του κατόχου και του οδηγού συνεπεία πρόκλησης σωματικής βλάβης ή/και υλικής ζημίας από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος. Καλύπτεται, επίσης, η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη και του κατόχου σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος κατόπιν κλοπής του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, υπό την προϋπόθεση καταγγελίας του συμβάντος. Δεν καλύπτεται σε καμία περίπτωση η αστική ευθύνη του προσώπου που από πρόθεση προκάλεσε ατύχημα.
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΡΥΜΟΥΛΚΑΣ
Καλύπτονται υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες προκληθείσες σε τρίτους συνεπεία χρήσης συστήματος ρυμούλκησης.
3. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη, του κατόχου και του οδηγού συνεπεία πρόκλησης σωματικής βλάβης ή/και υλικής ζημίας από τη χρήση του ασφαλισμένου οχήματος ως εργαλείου (π.χ. φορτηγό αυτοκίνητο μετά χρήσεως γερανού).
4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΟΣ
Καλύπτονται υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες προκληθείσες σε τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς ή έκρηξη που εκδηλώθηκε στο ασφαλισμένο όχημα.
5. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
Καλύπτονται οι υλικές ζημίες ή οι σωματικές βλάβες προς τρίτους από την κίνηση του ασφαλισμένου οχήματος εντός φυλασσόμενων χώρων (προβλήτες, γκαράζ, συνεργεία, εκθέσεις, κλπ), ή/και  κατά τη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωσή του σε ή εντός οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς (πλοίο, τρένο κλπ).
6. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη προς τρίτους για ζημιές που προκαλούνται από   προεξέχον φορτίο ή από πτώση μεταφερομένου φορτίου από το ασφαλισμένο όχημα. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρείται η κάλυψη όταν τα μεταφερόμενα προϊόντα συνίστανται ή  περιέχουν   εκρηκτικά  υλικά ή αναφλέξιμα  χημικά στοιχεία.
7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ
Καλύπτονται οι ιδίες υλικές ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος προκληθείσες από υπαιτιότητα άλλου ανασφάλιστου οχήματος και υπό την προϋπόθεση ότι ο  ασφαλισμένος διαθέτει τεκμηριωμένα στοιχεία εναντίον του υπαιτίου.
8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS MALUS
Με την κάλυψη αυτή, προστατεύεται, υπό την έννοια ότι δεν επηρεάζεται, η κατηγορία Bonus – Malus του ασφαλισμένου οχήματος, τουλάχιστον από την πρώτη ζημιά που τυχόν συμβεί σε κάθε δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης.
9. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Η κάλυψη ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών πρώτης ανάγκης όπως είναι η αποστολή εξουσιοδοτημένου ατόμου για την καταγραφή των στοιχείων του συμβάντος, τη λήψη φωτογραφιών, τη σύνταξη δήλωσης ατυχήματος και την έγκριση ρυμούλκησης  του ασφαλισμένου οχήματος εφόσον έχει ακινητοποιηθεί.
10. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Η κάλυψη ενεργοποιείται είτε σε περίπτωση εμπλοκής του ασφαλισμένου οχήματος σε αυτοκινητιστικό ατύχημα είτε σε περίπτωση μηχανικής του βλάβης και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών από συγκεκριμένη εταιρία οδικής βοήθειας. Συνήθως, η κάλυψη υπόκειται σε περιοριστικούς όρους, όπως τα γεωγραφικά όρια.
11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που θα υποστεί ο οδηγός από ατύχημα που συνέβη κατά την κίνηση του ασφαλιζόμενου οχήματος, την επιβίβαση ή αποβίβασή του και έχει ως επακόλουθο το θάνατο ή τη μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα αυτού.
12. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Καλύπτονται τα έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου, σε περίπτωση είτε απώλειας του ασφαλισμένου οχήματος είτε ακινητοποίησής του, συνεπεία επέλευσης συγκεκριμένων ασφαλισμένων κινδύνων. Συνήθως, η συγκεκριμένη κάλυψη υπόκειται σε χρονική αναμονή μερικών ημερών από την ημερομηνία δήλωσης της ζημιάς ή επέλευσης του κινδύνου.
13. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Καλύπτονται οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την περιφρούρηση των εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου, όταν η προστασία αυτή κρίνεται αναγκαία και δεν είναι καταφανώς άδικη ή ασύμφορη (τα δικαστικά έξοδα να υπερβαίνουν το αιτούμενο ποσό αποζημίωσης).
14. ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
Καλύπτονται οι ιδίες ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος συνεπεία πυρκαγιάς  από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή, κατακρήμνιση, βραχυκύκλωμα, αυτανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη και εμπρησμό.
15. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
Καλύπτονται οι ιδίες ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος συνεπεία πυρκαγιάς από κακόβουλες πράξεις, τρομοκρατικές ενέργειες, οχλαγωγίες, στάσεις, απεργίες και γενικότερα, πολιτικές ταραχές.
16. ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Καλύπτεται μόνο η ολική απώλεια του αυτοκινήτου υπό την προϋπόθεση ότι διενεργείται επίσημη καταγγελία στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Η αποζημίωση καταβάλλεται για την τρέχουσα εμπορική αξία του ασφαλισμένου οχήματος μετά την παρέλευση χρονικής περιόδου – συνήθως τριών μηνών – κατά τη διάρκεια της οποίας δεν καθίσταται δυνατή η εύρεση του αυτοκινήτου.
17. ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Καλύπτεται η αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων τα οποία είναι στερεά προσδεδεμένα επί του ασφαλισμένου οχήματος και απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του. Κατ’ εξαίρεση, καλύπτονται και μη απαραίτητα αντικείμενα, (π.χ. ραδιοκασετόφωνο) υπό την προϋπόθεση δήλωσής των.
18. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
Καλύπτονται οι ζημιές που θα υποστούν τα κρύσταλλα του ασφαλισμένου οχήματος από οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση τις ζημιές στα φανάρια και τους καθρέπτες.
19. ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Καλύπτονται οι ιδίες υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος, συνεπεία πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδας, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο ή άλλη καιρική διαταραχή. Συνήθως, η συγκεκριμένη κάλυψη υπόκειται σε απαλλαγή αναγραφόμενη είτε ως ποσοστό επί της αξίας του αυτοκινήτου είτε ως ποσό επί της ζημιάς.
20. ΧΑΛΑΖΙ
Εάν δεν υπάρχει σχετική εξαίρεση και αντιθέτως αναγράφεται ρητώς στον ορισμό της κάλυψης των φυσικών φαινομένων, καλύπτονται οι ιδίες υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος, συνεπεία του φαινομένου του χαλαζίου. Συνήθως, η συγκεκριμένη κάλυψη υπόκειται σε απαλλαγή αναγραφόμενη είτε ως ποσοστό επί της αξίας του αυτοκινήτου είτε ως ποσό επί της ζημιάς.
21. ΣΕΙΣΜΟΣ
Εάν δεν υπάρχει σχετική εξαίρεση και αντιθέτως αναγράφεται ρητώς στον ορισμό της κάλυψης των φυσικών φαινομένων, καλύπτονται οι ιδίες υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος, συνεπεία του φαινομένου του σεισμού. Συνήθως, η συγκεκριμένη κάλυψη υπόκειται σε απαλλαγή αναγραφόμενη είτε ως ποσοστό επί της αξίας του αυτοκινήτου είτε ως ποσό επί της ζημιάς.
22. ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
Καλύπτονται  οι ιδίες υλικές ζημιές που θα υποστεί το ασφαλισμένο όχημα συνεπεία  σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατακρήμνιση από υπαιτιότητα ή όχι του ασφαλισμένου. Συνήθως, η συγκεκριμένη κάλυψη υπόκειται σε απαλλαγή αναγραφόμενη είτε ως ποσοστό επί της αξίας του αυτοκινήτου είτε ως ποσό επί της ζημιάς.
23. ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καλύπτονται οι ιδίες υλικές ζημίες που θα υποστεί το ασφαλισμένο όχημα από οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη τρίτων. Συνήθως, η συγκεκριμένη κάλυψη υπόκειται σε απαλλαγή αναγραφόμενη είτε ως ποσοστό επί της αξίας του αυτοκινήτου είτε ως ποσό επί της ζημιάς.