εκδρομες

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Με ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση σχολικών εκδρομών εκτός από τους μαθητές που καλύπτονται και προστατεύονται από:

 • Απώλεια ζωής από ατύχημα
 • Μόνιμη ολική / μερική ανικανότητα από ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα εντός / εκτός νοσοκομείου
 • Προσωπική αστική ευθύνη
 • Δαπάνες έκτακτης διακομιδής

με τις ίδιες παροχές καλύπτονται και προστατεύονται και οι συνοδοί καθηγητές γυμνασίων και λυκείων κατά την διάρκεια των εκδρομών στην Ελλάδα. Ενώ προστατεύονται από:

 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος, εντός / εκτός νοσοκομείου
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ασθενείας εντός νοσοκομείου
 • Απώλεια ζωής από ατύχημα
 • Μόνιμη ολική / μερική ανικανότητα από ατύχημα
 • Δαπάνες έκτακτης διακομιδής από όλες τις χώρες είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια
 • Προσωπική αστική ευθύνη
 • Δαπάνες μεταφοράς σορού από όλες τις χώρες είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια
 • Επείγον οικογενειακό ταξίδι μετά από ατύχημα ή ασθένεια
 • Δαπάνες λόγω διακοπής ταξιδιού από ατύχημα ή ασθένεια
 • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης άνω των 8 ωρών
 • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 8 ωρών
 • Υπηρεσία παροχής άμεσης βοήθειας

εκτός από τους μαθητές, με τις ίδιες παροχές καλύπτονται και συνοδοί καθηγητές γυμνασίων και λυκείων κατά την διάρκεια των εκδρομών στο εξωτερικό.