erothseis-apanthseis

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πότε έχω επασφάλιστρο; 

 • Όταν ο ασφαλιζόμενος είναι κάτω των 23 ετών.
 • Όταν ο ασφαλιζόμενος έχει άδεια ικανότητας οδηγήσεως για διάρκεια μικρότερη του ενός έτους.
 • Όταν η άδεια ικανότητας οδηγήσεως δεν είναι εκδιδόμενη από το ελληνικό κράτος.
 • Όταν ο ασφαλιζόμενος είναι υπαίτιος πάνω από 2 ατυχημάτων μέσα σε ένα χρόνο

Ποια είναι η συνήθης διαδικασία σε περίπτωση ατυχήματος;

Τι πρέπει να κάνετε στον τόπο του ατυχήματος:

 • Αν υπάρχουν τραυματισμοί, καλέστε αμέσως την Αστυνομία.
 • Καλέστε άμεσα σε ένα από τα κινητά τηλέφωνα του γραφείου μας για καθοδήγηση από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.
 • Αν υπάρχουν μόνον υλικές ζημιές, συμπληρώστε ένα Έντυπο Φιλικής Δήλωσης μαζί με τον άλλο οδηγό.
 • Ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου, που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του. Καλέστε, εάν το κρίνετε απαραίτητο, το ειδικό τηλέφωνο της ασφαλιστικής σας, που αναφέρετε στο ασφαλιστήριο σας, για να σας σταλεί ειδικός συνεργάτης της εταιρίας επί τόπου, προκειμένου να σας βοηθήσει στην συμπλήρωση του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού.
 • Εάν το όχημα έχει ακινητοποιηθεί λόγο του ατυχήματος, ζητήστε από την ίδια παραπάνω υπηρεσία, την ρυμούλκηση του οχήματός σας, στο πλησιέστερο κατάλληλο συνεργείο. Εάν έχετε άλλο πλήρες πρόγραμμα Οδικής Βοήθειας, κρίνετε ποιο πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσετε, σύμφωνα με τις παροχές που θα χρειαστείτε.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με αλλοδαπό όχημα είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, θα πρέπει:

 • Να καλέσετε την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα.
 • Να ζητήσετε από τον αλλοδαπό οδηγό το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του ή την πράσινη κάρτα του. Καλό θα είναι να κρατήσετε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή του ασφαλιστηρίου του.
 • Επικοινωνήστε το ταχύτερο με το Γραφείο Πρασίνων Καρτών της χώρας του ατυχήματος. Τα στοιχεία τους βρίσκονται στο πίσω μέρος της Πράσινης Κάρτας.
 • Εάν το ατύχημα έχει συμβεί στην Ελλάδα, απευθυνθείτε στο Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης με όσα περισσότερα στοιχεία διαθέτετε για το ατύχημα.

Ποια είναι η συνήθης διαδικασία σε περίπτωση βλάβης;

Εάν το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί, έπειτα από βλάβη, τότε πρέπει:

 • Να καλέσετε αμέσως το 24ωρο τηλέφωνο του προγράμματος της Οδικής Βοήθειας, εάν έχετε ήδη ασφαλιστεί σε κάποιο σχετικό πρόγραμμα.
 • Να τους δώσετε τον αριθμό κυκλοφορίας σας.
 • Να τους δώσετε την ακριβή δ/νση του σημείου που έχετε ακινητοποιηθεί.
 • Εάν καλείτε από κινητό ή υπεραστικό, να τους δώσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να σας καλέσουν αμέσως πίσω, για την συνέχιση της εξυπηρέτησής σας.

Ποια είναι η συνήθης διαδικασία σε περίπτωση μεταβίβασης του αυτοκινήτου σας;

Εάν μεταβιβάζετε το ασφαλισμένο αυτοκίνητό σας, τότε πρέπει:

 • Ολοκληρώνοντας την μεταβίβαση του αυτοκινήτου στο νέο ιδιοκτήτη, να κρατήσετε το ασφαλιστήριο σήμα.
 • Το ασφαλιστήριο σήμα σας, πρέπει να μας επιστραφεί έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην σχετική ακύρωση.
 • Εάν αγοράζετε άλλο αυτοκίνητο στην θέση του παλαιού, μπορεί να γίνει η αντίστοιχη αλλαγή και στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Εάν δεν γίνει τέτοια αντικατάσταση δικαιούστε επιστροφή μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων, από την ακύρωση του Συμβολαίου σας.

  Μπορούν τρίτοι να οδηγούν το όχημα μου;

  Παρόλο που οι περισσότερες των ασφαλιστικών εταιριών επιθυμούν να δηλώνονται πάντα οι οδηγοί του οχήματος, σε περίπτωση εμπλοκής του οχήματος σε τροχαίο ατύχημα, ισχύουν και οι εκάστοτε καλύψεις του συμβολαίου που έχει εκδοθεί αρκεί βέβαια να μπορεί να τις υποστηρίξει ο εκάστοτε οδηγός. Για παράδειγμα, το συμβόλαιο δεν έχει ισχύ εάν ο οδηγός που έχει δανειστεί το όχημα δεν έχει άδεια οδήγησης.

  Επιπρόσθετα, το όχημα σας δεν μπορεί να οδηγηθεί από άτομα που υπόκεινται σε όλους τους ειδικούς όρους ασφάλισης όπως «νέος οδηγός σε ηλικία», «νέος οδηγός σε άδεια οδήγησης» κα.

   

  Ποιες είναι οι κυρώσεις για την κυκλοφορία του οχήματος μου χωρίς ασφάλεια;

  Οι κυρώσεις που θα σας επιβληθούν σε περίπτωση που το όχημα σας είναι ανασφάλιστο και πάντα σύμφωνα με τον νόμο Ν489/76 και το Ν2741/99, είναι οι παρακάτω:

  • Κυκλοφορία Οχήματος: Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για ένα (1) χρόνο.
  • Πρόκληση Ζημιάς: Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για ένα (1) χρόνο.
  • Υποτροπή: Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για τρία (3) χρόνια.

  Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, επιβάλλονται και χρηματικά πρόστιμα ανάλογα με το είδος και τη χρήση του οχήματος που οδηγείται χωρίς ασφάλεια.

   

  Με τράκαραν αλλά ο υπαίτιος οδηγός δεν σταμάτησε.

  Πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνετε είναι να προσπαθήσετε να σημειώσετε όσα το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Αμέσως επόμενη κίνηση είναι να καλέσετε την Αστυνομία για να καταγράψει το συμβάν και να προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Δυστυχώς, οι Ασφαλιστικές Εταιρίες δεν αποζημιώνουν σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και αποδείξεις για τον υπαίτιο.

  Γιατί πρέπει να έχω υποχρεωτικά ασφαλισμένο το όχημα μου;

  Στην Ελλάδα η Ασφάλιση του Αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική από το 1976 σύμφωνα με τον νόμο 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331) «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης». Όλα τα υπόλοιπα πακέτα ασφάλισης (Φωτιά, Κλοπή, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Μικτή Κάλυψη κα) είναι προαιρετικά.

  Πως κάνω διακοπή του ασφαλιστήριου συμβολαίου μου;

  Για την ακύρωση του συμβολαίου σας είναι απαραίτητο να επιστρέψετε σε εμάς το πρωτότυπο ασφαλιστήριο καθώς και το ειδικό σήμα ασφάλισης. Στη συνέχεια εμείς τα στέλνουμε στην εκάστοτε Ασφαλιστική Εταιρία και περιμένουμε την επιβεβαίωση της Ακύρωσης μαζί με το επιστρεφόμενο ποσό. Εάν έχετε απολέσει το πρωτότυπο συμβόλαιο μαζί με το σήμα του, θα πρέπει να συμπληρώσετε μία υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει αυτή την απώλεια.

  Από ποια χρονική στιγμή και μετά έχω κάλυψη;

  H έναρξη ισχύος μέρους ή όλων των επιλεγμένων ασφαλιστικών καλύψεων του συμβολαίου σας εξαρτάται από την επιλογή της Ασφαλιστικής Εταιρίας που έχετε κάνει.

  Ενδεικτικά, αρκετές εταιρείες παρέχουν κάλυψη για το 100% των καλύψεων που έχετε επιλέξει την ίδια στιγμή που γίνεται το συμβόλαιο ενώ κάποιες άλλες, ανάλογα με την ώρα υπογραφής του συμβολαίου, παρέχουν κάλυψη από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.